Skip to contentProjektStålhall i Hammarland på 600 m2 där vi producerar vår marksten.Nybyggnation av egnahemshus på 203 m2 vid Möckelö Strand, Åland.Markarbeten vid Lemlands Kommuns nya daghem Smultronbacken där vi lade kantsten intill parkeringen.Takbyte vi utfört.
Diverse markarbeten samt stenläggningar vi tidigare utfört.